ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

12 11 2018 1ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΥΦΕ 2018

24 10 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 1

24 10 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 2

pdf ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

pdf ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ & ΕΚΛΟΓΕΩΝ

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ, ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 33.000.000

Λίστα εντύπων και αιτήσεων Παροχών & Ελέγχου Ασφάλισης

Σχετικά με το Μητρώο Ασφαλισμένων και Εργοδοτών του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ