ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017

dt gs agrinio 2017 1

dt gs agrinio 2017 2

Λίστα εντύπων και αιτήσεων Παροχών & Ελέγχου Ασφάλισης

Σχετικά με το Μητρώο Ασφαλισμένων και Εργοδοτών του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ