ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΥΦΕ 2018

24 10 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 1

24 10 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 2

pdf ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

pdf ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ & ΕΚΛΟΓΕΩΝ

 

Λίστα εντύπων και αιτήσεων Παροχών & Ελέγχου Ασφάλισης

Σχετικά με το Μητρώο Ασφαλισμένων και Εργοδοτών του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ