ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΑΥΦΕ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ & ΕΚΛΟΓΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

 

ekloges 2018

 

Λίστα εντύπων και αιτήσεων Παροχών & Ελέγχου Ασφάλισης

Σχετικά με το Μητρώο Ασφαλισμένων και Εργοδοτών του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ