Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής

Διοικητικό Συμβούλιο

Τακτικά Μέλη

Πρόεδρος

Ρετσινά Κωνσταντίνα

Αντιπρόεδρος

Λάζαρης Χρήστος

Γενικός Γραμματέας

Μάινας Νικόλαος

Μέλος

Κουκάκης Σπυρίδων

Μέλος

Κρητικός Θεόδωρος

Αναπληρωματικά Μέλη

Αλεξιάδου Ελένη

Μπαντής Βασίλειος

Σαλβερίδης Κωνσταντίνος

Προδρομίτη Αρετή

Ντούμας Ελευθέριος

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης

Κονιδάρης Γεράσιμος

 

Ελεγκτική Επιτροπή

Τακτικά Μέλη

Παυλόπουλος Γεώργιος

Λάμπρου Αθανάσιος

Κρανιώτης Σωτήριος 

Αναπληρωματικά Μέλη

Αναστασίου Δημήτριος

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διοικητική Οργάνωση

Λίστα εντύπων και αιτήσεων Παροχών & Ελέγχου Ασφάλισης

Σχετικά με το Μητρώο Ασφαλισμένων και Εργοδοτών του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ