Νέα και Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποστολή αρχείων Ειδικής Γραμμογράφησης κλάδου Πρόνοιας (ΤΑΥΦΕ)

 

Το Τ.Α.Υ.Φ.Ε ως Ν.Π.Ι.Δ. εκσυγχρονίζεται και έχει ξεκινήσει με εντατικούς ρυθμούς την μηχανογράφηση του και την δημιουργία ατομικών μερίδων. Παρόλα αυτά, καθώς απαιτείται χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου αυτού, η απονομή Εφάπαξ Βοηθήματος συνεχίζεται βασιζόμενη στις μέχρι τώρα μεθόδους υπολογισμού.                                  

 

Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία για την έκδοση του Εφάπαξ Βοηθήματος των συνταξιούχων, παρακαλώ να μας αποστείλετε τα αρχεία ειδικής γραμμογράφηση .txt ή .dat, γραμμογράφηση, την οποία θα βρείτε στο φάκελο ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ / ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ της ιστοσελίδας μας και η οποία αφορά στην Πρόνοια (Εφάπαξ) (αρχεία που αφορούσαν στον τ. Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του ΤΑΠΙΤ) από τον 10ο του 2008 μέχρι σήμερα. Παρακαλώ το αυτό να επαναλαμβάνεται για κάθε καταβολή εισφορών από τούδε και στο εξής.

Θα το εκτιμήσουμε ιδιαίτερα αν στείλετε τα αρχεία μέσω email στον λογαριασμό: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">esoda-pronoia@tayfe.gr με θέμα: ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑΜΕ: ……. - ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΥΦΕ (Τ. ΤΑΠΙΤ) - ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

π.χ. Θέμα: GLOBAL - AME: XXXΧΧ - ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΥΦΕ (Τ. ΤΑΠΙΤ) - ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

 

Για την ΠΔΕ

 

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης

 

 

 

Γεράσιμος Κονιδάρης

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Με την υπ' αρ. Φ.30123/οικ.28567/918 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ υπ' αρ. 3259/Β/20-12-2013), ιδρύθηκε εκ μετατροπής του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του ΝΠΔΔ "Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ)" το "ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΝΠΙΔ)" υποχρεωτικής ασφάλισης και με δ.τ. "ΤΑΥΦΕ".

Στο Ταμείο μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του ΝΠΔΔ "Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ)", ανεξάρτητα από την χρονική περίοδο ασφάλισής τους.

Ασφαλίζονται υποχρεωτικά τα ίδια πρόσωπα, οι εισφορές παραμένουν οι ίδιες για τους ασφαλισμένους (παλαιοί 2% - νέοι 4%) και είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ. Καταβάλλονται στον ίδιο λογαριασμό στην Εθνική τράπεζα, όπως ακριβώς μέχρι σήμερα και με την ίδια ηλεκτρονική διαδικασία.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι από 01.03.2014 οι εισφορές κατατίθενται υποχρεωτικά στην Εθνική Τράπεζα και στο λογαριασμό (040/546699-75), ως εξής:

  1. Η κατάσταση ασφαλίστρων (έντυπο 1) όπως μέχρι σήμερα.
  2. Η κωδικοποίηση καταβολών – ενημερωτικό έντυπο πληρωμής μηνιαίων εισφορών -σύστημα Σ.Ε.Ν.Ο.Π. TRN-4380 (έντυπο 2) -ΝΕΟ.

Τα παραπάνω έντυπα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας www.tayfe.gr

Η Π.Δ.Ε

Ενημέρωση σχετικά με τη μετατροπή του ΤΑΥΦΕ σε ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης

Από 20/12/2013 το ΤΑΥΦΕ λειτουργεί ως ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΦΕΚ 3259/20-12-2013

Οι ασφαλισμένοι (δηλαδή αυτοί που το έφτιαξαν και πληρώνουν για αυτό), πήραν ξανά τις τύχες του Ταμείου τους στα χέρια τους. Το νέο ΤΑΥΦΕ λειτουργεί στην Αθήνα και συστεγάζεται με το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ) που βρίσκεται επί της οδού Χαλκοκονδύλη 56, Αθήνα (Μέγαρο ΤΕΑΥΦΕ).

Ό,τι ίσχυε μέχρι 20/12/2013 για το τ. ΤΠΥΦΕ – ΤΑΠΙΤ (ΝΠΔΔ), την υπαγωγή, τις εισφορές, και τις προϋποθέσεις έκδοσης εφάπαξ , ισχύει και από 20/12/2013.

Το νέο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ είναι καθολικός διάδοχος του τ. ΤΠΥΦΕ - ΤΑΠΙΤ (ΝΠΔΔ) και υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του τ. ΤΠΥΦΕ - ΤΑΠΙΤ (ΝΠΔΔ), η κινητή και ακίνητη περιουσία του, οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ αυτού, μεταφέρονται αυτοδικαίως και εκ του νόμου στο νέο Ταμείο από την έγκριση του καταστατικού του και την έναρξη λειτουργίας του.

Όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις και υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους μας και εν γένει όλους τους συναλλασσόμενους αναλαμβάνονται πλήρως και καθ’ ολοκληρία από το νέο ΤΑΥΦΕ. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται κανονικά όπως ορίζεται από το καταστατικό.

Δεν υπάρχει κανένα νομικό και διοικητικό κενό.

 

 

  • Τα εφάπαξ θα καταβάλλονται κανονικά και με τις ίδιες προϋποθέσεις.
  • Τα έσοδα εισπράττονται κανονικά στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ασφαλίζονται υποχρεωτικά τα ίδια πρόσωπα, οι εισφορές παραμένουν οι ίδιες για τους ασφαλισμένους (παλαιούς και νέους) και είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ. Καταβάλλονται στους ίδιους λογαριασμούς, στις ίδιες τράπεζες, όπως ακριβώς μέχρι σήμερα και με την ίδια ηλεκτρονική διαδικασία.

Ειδικότερα:

  • Ασκείται εποπτεία από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο.
  • Κάθε χρόνο εκπονείται αναλογιστική μελέτη που εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Κ.Α.
  • Το θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων ακολουθεί τις προδιαγραφές που θέτει η Οδηγία της Ε.Ε. (2003/41/ΕΚ) και η εθνική νομοθεσία.
  • Κάθε ασφαλισμένος θα έχει τη δική του ατομική μερίδα.
  • Το νέο ΤΑΥΦΕ διοικείται από τους ασφαλισμένους, ενώ στη πλειοψηφία τους τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται.
  • Επιπροσθέτως, με βάση το Καταστατικό, συμμετέχουν και δύο εμπειρογνώμονες – εξειδικευμένοι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους στα οικονομικά, τα νομικά θέματα και την κοινωνική ασφάλιση.

Το Ταμείο βρίσκεται στο στάδιο διοικητικής παράδοσης – παραλαβής η οποία θα γίνει από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

Σύντομα θα λειτουργήσει και η νέα ιστοσελίδα www.tayfe.gr, στην οποία θα αναρτώνται όλες οι κρίσιμες για τη λειτουργία του Ταμείου αποφάσεις και θα παρέχεται πλήρης ενημέρωση στους ασφαλισμένους, για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, ενώ παράλληλα θα παρέχεται η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας και εξυπηρέτησης όλων των συναλλασσόμενων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλεφωνικό κέντρο του ΤΕΑΥΦΕ (Τηλ.κέντρο: 210-52.89 500, 600, fax: 210-52.89.577, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Ζητούμε την κατανόησή σας για την όποια δυσχέρεια ή ταλαιπωρία, σε αυτό το μεταβατικό στάδιο. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του Ταμείου και την εκπλήρωση των σκοπών του.

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

 

ppd banner

find us on fb

2020 ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2018ekloges 2018
 

Λίστα εντύπων και αιτήσεων Παροχών & Ελέγχου Ασφάλισης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

02 02 2018 ΕΚΛ ΤΕΛΙΚΟ Χ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

kanonismos paroxwn 2017