ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 4321/2015
(ΦΕΚ 32/Α/21-03-2015)

Το ΔΣ του Ταµείου αποφάσισε το ΤΑΥΦΕ να ενταχθεί στο Ν. 4321/2015 για τη ρύθµιση οφειλών, εργοδοτών και ασφαλισµένων, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσµες στις 02/03/2015 (µισθολογικές περίοδοι έως τον Ιανουάριο του 2015).

• Στην παρούσα ρύθµιση δύνανται να υπαχθούν οι οφειλέτες που θα υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής έως 30/04/2015.
• Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθµιση είναι η εµπρόθεσµη καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 01/03/2015 και εφεξής (µισθολογική περίοδος Φεβρουαρίου 2015 και εφεξής).

Επίσης, δύνανται να ενταχθούν στη ρύθµιση:

• Όσοι τελούν υπό καθεστώς ρύθµισης, µετά από σχετική αίτηση του οφειλέτη.

• Όσοι τελούν υπό καθεστώς αναστολής είσπραξης, µετά από σχετική αίτηση του οφειλέτη.

 

Μαζί µε την αίτηση υπαγωγής στην παρούσα ρύθµιση, θα υποβάλλονται και οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), όπου προβλέπεται.

pdf Η Ανακοίνωση σε pdf

 

Για το ΔΣ

          Η Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραµµατέας
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΕΤΣΙΝΑ       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΪΝΑΣ
ppd banner

find us on fb

apografi 2019

ΕΚΛΟΓΕΣ 2018ekloges 2018
 

Λίστα εντύπων και αιτήσεων Παροχών & Ελέγχου Ασφάλισης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

02 02 2018 ΕΚΛ ΤΕΛΙΚΟ Χ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

kanonismos paroxwn 2017