Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου 2020

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλτε το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου
έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

2021 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 1

payments.tayfe

2021 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ login

ppd banner

find us on fb

2020 ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Λίστα εντύπων και αιτήσεων Παροχών & Ελέγχου Ασφάλισης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

02 02 2018 ΕΚΛ ΤΕΛΙΚΟ Χ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

kanonismos paroxwn 2017